W Akademii ArcyMalce najważniejszym elementem wychowawczym są pedagodzy. To od ich pomysłowości i kreatywności zależy pomyślność całego procesu wychowawczego. To oni stwarzają najbliższe otoczenie i regulują wzajemne stosunki rówieśnicze, oni powodują, że dzieci mają zaspokojone swoje najważniejsze potrzeby. Dobór właściwych metod pracy przez nauczyciela umożliwia dzieciom zdobywanie i utrwalanie wiadomości, poprawianie pamięci i koordynacji.

Poniżej prezentujemy najważniejsze z metod oraz zabaw wykorzystywanych przez nas do pracy z dziećmi:

 • Muzykoterapia   – zajęcia ruchowe z muzyką, piosenki ilustrowane ruchem
 • Zabawy paluszkowe – ćwiczenia motoryki małej. Poprawiają one sprawność manualną dziecka, która potrzebna jest przy wykonywaniu czynności wymagających precyzyjnych ruchów rąk, np. Przy ubieraniu się, pisaniu, rysowaniu, manipulowaniu różnymi przedmiotami. Ich zaletą jest to, że można się w nie bawić z dziećmi, które są zbyt małe, aby stosować ćwiczenia i zabawy manipulacyjne tj. Wycinanie, lepienie, układanie z klocków, rysowanie.
 • Baby English – wprowadzanie podstawowych elementów języka angielskiego, zwrotów, wyliczanek, prostych rymowanek i piosenek
 • Przytulanki – wierszyki na dziecięce masażyki,
 • Arteterapia – wyrażanie siebie i swoich emocji  poprzez sztukę
 • Zajęcia przyrodnicze – poznajemy świat zwierząt i roślin
 • Zajęcia ruchowe o charakterze  gimnastycznym rozwijające motorykę dużą, kształtujące prawidłową postawę ciała, a także wpływające na doskonalenie ruchów ciała przy współdziałaniu  różnych grup mięśniowych
 • Bajkoterapia – terapia poprzez bajki, pomaga dziecku w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, a także jest doskonałą metoda relaksacyjną. Odpowiednio dobrane i opowiedziane bajki pomagają się dziecku wyciszyć.

Zajęcia logopedyczne dla najmłodszych:

 • ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych
 • wczesne wspieranie rozwoju mowy i jej aktywizacja : budowanie  i wzbogacanie słownictwa dziecka, doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi, rozwijanie  pamięci słuchowej poprzez  zabawy dźwiękonaśladowcze, opowiadanie historyjek i czytanie bajek, wierszyków i wyliczanek,  a przede wszystkim rozmawianie z dzieckiem.
 • ćwiczenia oddechowe  i ruchowe
 • ćwiczenia motoryki małej, szczególnie opuszków palców naszych maluchów, co ma ogromny wpływ na rozwój mowy, a później także na umiejętność  pisania

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne – ćwiczenia  ruchowe wspomagające rozwój psychoruchowy  dziecka, rozwijanie za pomocą ruchu świadomości własnego ciała i otaczającej nas przestrzeni, dzielenie jej z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku. Udział w tych zajęciach wpływa stymulująco na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka . Podczas tych zajęć wykorzystujemy także ćwiczenia z chustą Klanzy oraz ćwiczenia z tubą.

Pedagogika Zabawy Klanza. Są to zabawy ruchowe, które pozwalają maluszkom odnaleźć się w grupie, czerpać radość z ekspresji ruchowej połączonej z muzyką. W trakcie zajęć wykorzystujemy zarówno chustę animacyjną jak i odpowiednio uproszczone kroki taneczne.

Ciastoterapia – trening dotykowy

Zajęcia z rytmiki, w tym także kontakt z muzyką na żywo: spotkanie z gitarą, koncerty muzyczne