Przedszkole, Żłobek

Rekrutacja 2020

Drodzy Rodzice, dziś (24.04.2020) od godziny 12.00 każdy z Państwa może sprawdzić w systemie NABÓR wyniki rekrutacji. Przedszkole ze względu na panującą sytuację nie będzie informowało poprzez wywieszenie list w placówce. Nie będziemy również udostępniać danych dzieci na stronie internetowej przedszkola. Uprzejmie prosimy o sprawdzenie statusu wniosku rekrutacyjnego w systemie NABÓR logując się za pomocą PIN’u uzyskanego podczas procesu rekrutacji….
UWAGA! Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do dostarczenia Oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia do przedszkola w terminie do 5 maja br. Oświadczenie takie można złożyć za pomocą systemu NABÓR (w zakładce „Dokumenty” systemu znajduje się dokładna instrukcja składania takiego oświadczenia) – forma preferowana przez przedszkole.

Alternatywnie oświadczenia można składać w formie elektronicznej na adres akademia@arcymalce.pl. Wzór oświadczenia znajduje się na końcu zakładki http://www.arcymalce.pl/rekrutacja bądź osobiście w przedszkolu.

W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji telefonicznej w godzina 9.00-15.00 (61 670 01 31)

Ze względu na panującą sytuację związaną z pandemią zmianom uległy zasady rekrutacji do przedszkoli w Gminie Dopiewo na kolejny rok szkolny.

Informujemy, iż dokumenty rekrutacyjne można składać do przedszkola pierwszego wyboru w dwojaki sposób:

1. poprzez wysłanie skanu podpisanego wniosku wraz z załącznikami na adres mailowy przedszkola (w naszym wypadku: akademia@arcymalce.pl). W tytule maila proszę wpisać ” rekrutacja, imię i nazwisko dziecka”
W takim przypadku, w późniejszym terminie (dziś jeszcze nieokreślonym), trzeba będzie dostarczyć oryginał wniosku osobiście do placówki.

2. poprzez złożenie podpisanego i wypełnionego wniosku wraz z załącznikami w formie papierowej w zaklejonej kopercie, w wyznaczonych godzinach w przedszkolu pierwszego wyboru do przygotowanej skrzynki.
W naszym przedszkolu zostanie udostępniona skrzynka podawcza, w której należy umieścić zamkniętą kopertę z dokumentami. Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa.

Dokumenty dostarczać można w terminie rekrutacji:
w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 7.00 – 10.00
we wtorki i czwartki w godzinach 14.00 – 17.00

Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie w godzinach 7.00-15.00 oraz w godzinach przyjmowania wniosków pod numerem 61 670 01 31.
Podczas rozpatrywania poprawności złożonych wniosków, Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w wyznaczonym przez siebie terminie.

UWAGA. Została dodana możliwość składania wniosków bezpośrednio z systemu NABÓR. Więcej informacji:
https://www.dopiewo.pl/aktualnosci/2020-03-26/e-nabor-do-przedszkoli